GARANTIE

Wij geven om onze producten en doen ons best om deze in topconditie aan u te leveren.
Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie.

Binnen twee maanden na constatering van het gebrek kunt u een melding bij ons hierover maken.
Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie, vervanging of terugbetaling.

Om aanspraak te maken op een eventuele garantie, maak gebruik van het contact formulier. Vermeld een duidelijke omschrijving van je klacht en eventueel foto´s van het (beschadigde) product. Je kunt dit ook schriftelijk aan ons doorgeven via e-mail: info@doggiesunited.com of per post aan Doggies United, Postbus 1, 5430 AA Cuijk.